Eng version - scroll down


TOTTE

Totte - 23.JPG

OK det är JAG som är Totte a.k.a "IP S*John-John's Okangey". IP står för att jag har en titel som betyder internationell preliminär eller nått sånt.

Jag är född i Uppsala där jag växte upp med Mormatte Ingrid, Mamma Maggie, brorsan Sammy och en massa andra katt-tanter. [04] - Totte spanar in Humlans svans på soffkanten.JPG

När jag flyttade hit var Humlan till en början sur och grining och skulle bara jaga mig. Men mina bedjande ögon fick henne att smälta och hon blev min nya mamma. Och min bästaste lekkompis.


041120-07- Inga grannar.JPGNär jag bott hos husse och matte ett tag fick de för sig att jag skulle ställas ut. Först trodde jag att jag hade gjort något jättedumt eftersom jag fick sitta i en bur, typ fängelse, och sen träffa en domare, typ domare. Men det var visst inte så för jag fick något som hette cert (en papperslapp) och sedan en blomma att sätta på buren. Och husse och matte var jättestolta.

Godisjakt.jpg

Efter några utställningar lyckades jag tjata igenom att Humlan skulle få följa med. Hon har också fått en massa burblommor.050504 - Lååååååååågna hårstrån o lååång tunga.jpgJag fick dock ta en paus i tävlandet då en liten unge flyttade in hos oss. Jag svär på att jag inte hade något med saken att göra men eftersom Humlan vägrade ta sig ann Flingan så fick jag naturligtvis kliva in. Å eftersom jag är bäst, så klarar jag även av en sådan sak.


Totte simmar.jpg
Tyvärr gjorde jag illa benet så att jag fick åka till sjukhus och bli opererad. Just det var väl inte så farligt. Men det var tiden efter operationen som DET började. Husse och matte hade nämligen blivit itutade att jag behövde simträna. Har ni hört något så dumt. Ännu värre var att vi faktiskt åkte till "HUND-Kuranten" för att simma. Jag är förresten ganska så läcker i flytväst. Fast man kan undra om de trodde jag är nån hund eller? Jag protesterade naturligtvis högljut mot behandlingen så efter tre gånger slutade vi. Ja humlan blev visst sjuk i samma veva men det tror jag inte har med saken att göra.


IMG_4470.JPG
Nå väl när jag sedan efter ett halvår kom tillbaks till tävlandet så gick det kanon. Jag blev till och med nominerad. Det betyder att domaren tyckte jag var snyggast bland en massa andra katter. Domaren var amärrikansk och har varit med på TV så han är duktig skall ni veta. Det krävs lite för att skilja ut en oslipad diamant som mig.

Totte - 22.JPG

En dag hade Flingan två mini-Flingor som jag tog över. Den ena flyttade hemifrån å den andra stannade kvar. Han fick MASSOR med torrfoder så nu är han större än mig, FUSK! Det är han som kallas Ängsull å han är min bästaste killbästis!

Så kom Sessan till familjen. Henne blev jag oxo farsa till. Hon är fortfarande rätt IMG_1809.JPGliten så hon har inte fått lika mycket av MITT käk som Ängsull fick. När hon skulle ha kattungar ville hon ha mig som barnmårrska, men av nån dum anledning fick jag inte det för matte…. Men jag blev barnvakt i alla fall. J Alla tre ungarna flyttade och en dag hade min ÄLSKADE Flingan oxo dragit. Nu bor hon själv och får äta torrfoder hur mycket hon vill. Det skulle jag också gilla, men jag tror inte husse och matte skulle klara sig utan mig. Jag är en väldigt viktig del i deras vardag, känner jag.

Totte - 42.JPG
Vad skall jag säga mer om mig. Jo att om nått går sönder här hemma så får alltid jag skulden. Den där gravitationen slipper alltid undan. Om jag får tag på honom skall jag säga honom ett och annat!

Missen.jpg

Jo sen är det en sak till men säg inte det till nån. Jag har en hemlig tjej. Hon heter Missen och är en sån där huskatt. Hon bor hos tant Nena, husse syrra. Tyvärr så har det flyttat in nån svart grabb där som suttit på katthem eller nått sånt. När jag var och hälsade på Missen så fick jag sätta honom på plats ordentligt. Eller nått sånt. Jag sa ifrån ordentligt i alla fall. Typ.Sen har jag en favorit till och det är en annan tant Nena, hussesIMG_4191.JPG mamma. Hon gillar mig så skarpt att jag får va med när hon gör saker. Jag får t.ex. träna min koordination bland finporslinet å sånt spännande. Så hon är väldigt kul att va med.

Ä nu orkar jag inte berätta mer om mig!

Totte - 08.JPG

Våra katter / Our cats


TOTTE - eng

Totte - 23.JPG

OK, it is I who am Totte aka "IP S * John-John's Okangey". IP stands for that I have a title that means international preliminary or something like that.I was born in Uppsala where I grew up with Ingrid, Mama Maggie, my brother Sammy and lots of other cat-ladies.[04] - Totte spanar in Humlans svans på soffkanten.JPG


When I moved here Humlan was initially very grumpy and would just chase me. But my pleading eyes made her melt and she became my new mother. And my best best play friend.041120-07- Inga grannar.JPGAfter living with mum and dad for a while they got the idea that I would be going to a cat exhibition. At first I thought I had done something really stupid because I had to sit in a cage, like jail, and then meet with a judge, like Judge. But it was certainly not so because I got something called a cert (a piece of paper) and then a flower to put on the cage. And mum and dad were very proud.

Godisjakt.jpg

After a few cat shows, I managed to nag enough, to get Humlan to join me. She has also received a lot of cage flowers.


050504 - Lååååååååågna hårstrån o lååång tunga.jpgI did however take a break from the competition as a little kid moved in with us. I swear I had nothing to do with it but since Humlan refused to take care of Flingan I had to. And since I am the best of the best I was even able to do things like that.

 Totte simmar.jpg
Unfortunately, I broke leg and I had to go to the animal hospital and had an operation. The operation itself wasn’t so bad. It was the time after the surgery that was worst. Mum and dad had been inculcated that I needed a swimming coach. Have you ever heard anything so stupid? Even worse was that we actually went to the "DOG Healer" to swim. I may say that I’m quite delicious looking in a life jacket. Though one may wonder if they thought I am a dog? I protested loudly against the swimming treatment, so after three times we stopped. Well Humlan got sick at the same time but I don’t think that had anything to do with it.

IMG_4470.JPG

Well, when I then after six months came back to the show world it went great. I even got nominated. This means that the judge thought I was the prettiest among a bunch of other cats. The judge was Amerrrrican and has been featured on television so he is really good. It takes some brains to distinguish one rough diamond like me.


Totte - 22.JPG
One day Flingan had two mini-Flings which I, of course, took over. One left home after 12 weeks and the other one stayed with us. He got lots of dry food so now he's bigger than me, CHEATER! We call him Ängsull and he is now my best bestest guy friend!IMG_1809.JPGThen Sessan came to the family. I became her dad to. She is still quite small so she has not had as much of my dry food as Ängsull had. When she had kittens, she wanted me to be there as her midwife, but for some stupid reason, mum wouldn’t let me. .... Though I got to babysit them after a week or so. One day all my kittens had moved out and even my beloved Flingan packed her bag and left. She now lives as the only cat and is allowed to eat as much dry food she wants. I’d also like to have it like that, but I don’t think mum and dad would get along without me. I feel that I'm a very important part of their everyday life.


Totte - 42.JPG
What more about me. Well, if anything is broken at home I’m always blamed. That Gravity always seems to escape! If I get hold of him I will tell him a thing or two!


 
Missen.jpgWell then it's one more thing, top secret. But don’t tell anyone....I have a secret girlfriend. Her name is Missen and she is one of those domestic cats. She lives with Aunt Nena, dad sister. Unfortunately, a big black guy has moved in to her place, a cat that has been living in a shelter or something like that. When I went to see Missen I had put him firmly into place. Or something like that. I kind off told him off.Then I have a favorite person and it's another Aunt Nena, dad’s IMG_4191.JPGmom. She is so found of me that I get to help her in whatever she is doing! She even allows me to train my coordination among the finest porcelain and other exciting things. She is very fun to be with.Well, now I’m done telling you about me. I have other things to do now!

Totte - 08.JPG

Våra katter / Our cats