Eng version - scroll down

OM OSS

Lislisa o Håkan.jpg

Vi är en liten familj bestående av Lovisa och Håkan samt numera katterna Humlan, Kicki, Fabbe och Iris. Vi bor i en lägenhet i Älvsjö, söder om Stockholm.

Jag och Håkan träffades 1999. Två och ett halvt år senare flyttade vi ihop. Med i flytten kom huskatten Valle, 15 år gammal. Valle trodde att vi (Valle och jag) blivit utslängda från vårt hem hos mamma och pappa och sen blivit räddade av Håkan. Därför bestämde Valle sig snabbt för att han trivdes superbra i den mindre lägenheten. En lägenhet med balkong!

Då vi förlovade oss, sommaren 2003, fick vi Humlan som förlovningspresent av min ena storebror och hans familj. Den mest värdefulla gåva vi fått :-).

När Valle gått bort blev Humlan väldigt ensam och vi började kolla runt för att hitta en ny kompis åt henne. Det blev ocikatten Totte. Totte och Humlan blev bästisar efter 2 dagar. Men Totte är en väldigt aktiv misse och Humlan är mer "layed back" och efter ett tag förstod vi att det behövdes en katt till för att Totte skulle ha tillräkligt med action. Så blev vi med Flingan, vår första turkiska van. Humlan var färdig med uppfostran så denna gång fick Totte ansvaret över familjens minsting.

Flingan fick en kull med kattungar midsommaren 2007 och en av de två pojkarna fick stanna kvar hos oss, Ängsull. Totte ÄLSKAR sin killkompis och skulle inte klara av att leva utan honom.

I mars 2010 kom vårt tillskott Sessan, hela vägen från Texas. Hon träffade sin prins i början på sommaren och fick 3 underbara kattungar i augusti. Farbror Totte tog hand även om denna kull.

Flingan, som redan tyckte att Ängsull var en katt för mycket, ansåg att Sessan fick bägaren att rinna över. Hon bor numera som i en ny familj, tillsammans med en av våra kattungar och trivs som en prinsessa.

Hösten 2011 fick Sessan sin 2:a kull med 6 små "gulliganer" varav en, Kicki, valde att stanna kvar hemma hos oss.

När Kicki var dryga året fick hon åka till Finland och träffa sin första prins. Hon var lite svårflirtad men i juni 2013 fick hon en kull med 6 kattungar, dessertkullen. Vi hade bett om 3, max 4 kattungar, men det verkade hon inte bry sig om. I samma veva fick Ängsull, som inte gillar kattungar, tillfälligt flytta till mina föräldrar och "tillfälligt" blev sen till permanent. Han mår som en kung hos dem. Kicki tålde inte Totte så han flyttade tillfälligt till Håkans syster, medan kattungarna var kvar hos oss.

Från Kickis kull sparade vi sköldpaddshonan LillSus, som bor hos delägaren Sussie. Helt plötsligt stod vi med 2 avelshonor men ingen hane. Men så föddes en perfekt liten kille hos S*Rytorps, Fabbe. Han var tänkt att flytta till en Amerikansk uppfödare men jag ställde mig på kö, ifall att..... så en dag, när vi var på semester i Chicago, fick jag frågan om vi fortfarande var intresserade. Två dagar efter hemkomsten från USA tog jag bilen och körde ner till Göteborg för att träffa lillkillen och 1,5 månad senare åkte vi ner för att hämta hem honom.

Fabbe, som är världens gosigaste och vänligaste kille, fick en kull med 5 kattungar med Kicki sommmaren 2015. Han skulle även parat LillSus, men hon ansåg att han inte dög. Efter det parade han en annan hona, som inte blev dräktig och blev överfertil och strilade hej vilt över allt. Så i september chipkastrerade vi honom. Nu är han lugn i kroppen igen och vi hoppas att chippet håller sig i minst ett år till.

Totte var återigen inte välkommen nära Kickis bebisar så han fick tillfälligt flytta till en av familjerna som skulle ha 2 av kattungarna. Där blev han kvar. För han har ett helt hus att ha kol på OCH 2 kattungar! Även Sessan, som sedan kastreringen förvirrats av att ha trillat ner i hierarkin, har fått provbo hos kattvän till oss. Där har hon nu bestämt att hon ska stanna.

Vi inväntar en avelshona efter Kicki och Fabbes son Solan (IC S*Lislisas Sudden Sundin) som bor hos en Norsk uppfödare och sen hoppas att LillSus ska godkänna Maki (S*Tufvand Marke) och föda ännu en ny avelshona till oss. Vi får se hur det går, men vi håller tummarna allt vi kan!  

Eftersom vi vet att det inte alltid blir som man tänkt sig när det häller uppfödning och då Solans eventuella dotter har Fabbe till farfar, så kan hon och Fabbe naturligtvis inte paras. Därför har vi nyligen hämtat hem en vacker hona från Finland, Iris. Hon är inte så gammal så vi hoppas att hon och Fabbe får en kull om ca ett år (hösten 2017). Så nu har vi 4 misseluringar i vårt hem och det är ganska ok då vi är vana vid fler. 

ABOUT US

Lislisa o Håkan.jpg

We are a small family of Lovisa and Håkan, and our cats Humlan, Totte, Ängsull, Sessan and Kicki. We live in an apartment in Älvsjö, south of Stockholm.

Me and Hakan met in 1999. Two and a half years later we moved in together. And the house cat Valle, 15 years old, came along. Valle thought that we (Valle and I) had been evicted from our home with mum and dad and then been saved by Hakan. Therefore Valle quickly decided he liked the small apartment very much. An apartment with a balcony!

When we got engaged, in the summer of 2003, we received Humlan as engagement present from one of my older brother and his family. The most precious gift ever given to us :-).

When Valle passed away Humlan got very lonely and we began to check around to find a new friend for her. We found the ocicat Totte. Totte and Humlan became best friends after 2 days. But Totte is a very active cat while Humlan is more "layed back" and after a while, we realized that we needed one more cat for Totte, so he would have enough action around him. So we got Flingan, our first Turkish Van. Humlan was finished with the upbringing so this time Totte became responsible for the youngest one.

Flingan had a litter of kittens in midsummer 2007 and one of the two boys stayed with us, Ängsull. Totte just LOVES his guy friend and would probably not be able to live without him.

In March of 2010 Sessan came to us, all the way from Texas. She met her prince in the early summer and had three wonderful kittens in August. Uncle Totte took care of this litter too.
  
Flingan, who already thought her son Aägsull was one cat to much in the household, believed that Sessan was the camel's back. Flingan now lives as a single cat in a new family and feel like a princess.

In fall of 2011 Sessan got her 2nd litter with 6 kittens. One of them, Kicki, decided to stay in the cattery. She became our new breeding queen.

When Kiki was about a year she went to Finland to meet her first prince and in June 2013 she had a litter of six kittens, the “dessert” litter. We had asked for 3, maximum 4 kittens, but she seemed not to care about taht. Around the same time Ängsull, who does not like kittens temporarily move into my parents, and 'temporary' then became permanent. He now lives like a king. Kicki who could not stand Totte, when she had kittens, moved temporarily to Hakan's sister.

From Kickis litter we saved the black tortie “LillSus”, who lives with the co-owner Sussie. Suddenly we stood with two breeding females but no male. But then a perfect little guy was born at S*Rytorps; Fabbe. He was supposed to move to an American breeder, but I stood in line, just in case ..... so one day, when we were on vacation in Chicago, I was asked if we were still interested. Two days after returning from the US, I took the car and drove down to Gothenburg to meet the little guy, and 1.5 months later we went back to get him.

Fabbe, the world's most cuddly and friendly guy, got a litter of five kittens with Kicki in the summer of 2015. He was also planned to mate LillSus, but she felt he was not good enough. He also had another girl that he mated bur she didn’t get pregnant and Fabbe started to spray all over the place. So in September 2015 we chip neutered him. It calmed him down very good and lasted for 11 months. Now he is chiped again since next litter is planned to next year.

Kicki acted in the same way with Totte when she had her 2nd litter and he had to temporarily move again, to one of the families that waited for two of the kittens. Unfortunatley he seemed to be happier with that family and he decided to stay with them. Now he has a whole house to move around in AND 2 kittens!

When we neutered Sessan she got confused by having fallen down in the hierarchy, and she moved to a good friend of us, living her life like she wants to.

Now we are waiting for a breeding queen after Kiki and Fabbes son Solan (IC S*Lislisas Sudden Sundin) who lives with a Norwegian breeder, and we also hope that LillSus will approve Maki (S * Tufvand Marke) for a new queen as well. We'll see how it goes, but we keep our fingers crossed!

Since we know that planes does not always turn out as expected when it comes to breeding and since Solans daughter has Fabbe as grandfather (they can not mate), we have recently picked up a beautiful new queen from Finland, Iris. She's not that old so we hope that she and Fabbe get a litter next year (fall 2017). So now we have 4 kitties in our home and it is quite ok since we are used more than that.